Festival řemesel a jablečné slavnosti - Strančice 2015

Poslední akce, dvanácté Salome sezóny, pro nás již tradičně znamenala cestu do Strančic na tamější  Festival řemesel a jablečné slavnosti.

Letos jsme především maličkým divákům představily dvorské renesanční tance v podání pětice urozených dam.  Jednalo se o dva taneční vstupy zakončené výukou jednoduchého tanečku.

Pauzu mezi vystoupeními jsme si krátily fotografováním na místním nádraží.  Pan průvodčí, stejně jako paní u okénka byli velice vstřícní. Dokonce jsme byly pozvány do vlaku. Lákavé nabídky jsme nevyužily, neboť v tu dobu již některé dámy stoupaly  vzhůru schodištěm.

Doufáme, že jsem zpestřily den nejen sobě.

Album události: www.zonerama.com/Salome/Album/943619