"Bez ustání jsme ochotné schránu svou i duši zaprodati věci naší Bohulibé."

Usilujeme o interpretaci překrásných tanečních kratochvílí, majících svůj původ v časech, jež dávno minuly. Snažíme se nahlédnout pod roušku nejen renesančního člověčenství, vštěpujeme si životní postoje předků, stejně jako pátráme po podobách jejich šatu a především ... především tančíme!

(2003-2019) Salome pro Vás tančí již šestnácté léto!

S A L O M E album