"Bez ustání jsme ochotné schránu svou i duši zaprodati věci naší Bohulibé."

Usilujeme o interpretaci překrásných tanečních kratochvílí, majících svůj původ v časech, jež dávno minuly. S úctou přijímáme renesanční člověčenství, vštěpujeme si životní postoje předků, stejně jako pátráme po podobách jejich šatu, hrajeme si a tančíme!

(2003-2020) Salome pro Vás tančí již sedmnácté léto!

S A L O M E album