Absolvované taneční školy, semináře a lekce

  • D. Wortelboer, Mgr. K. Klementová (Doležalová) a L. Baert:
  • Mezinárodní letní škola staré hudby 2013-2017 (Valtice).